poniedziałek, 27 czerwca 2011

Włochy - Sanremo

Kartka prywatna.

Wbrew pozorom nie jest to kartka z Rosji :-)

Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, św. Katarzyny i św. Serafina z Sarowa w Sanremo – prawosławna cerkiew  wzniesiona w 1913, w jurysdykcji Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich . Siedziba parafii.
1864 caryca Maria Aleksandrowna przebywała w celach zdrowotnych w Sanremo. Zachwycona miastem, postanowiła w celu upamiętnienia swojej wizyty wznieść cerkiew, która służyłaby osiadłej w Sanremo społeczności rosyjskiej oraz kuracjuszom przybyłym z tego kraju. Za życia carycy do budowy cerkwi jednak nie doszło.
Dopiero w 1910 wielki książę Siergiej Michajłowicz Romanow, sam mieszkaniec Sanremo, zawiązał komitet budowy cerkwi, na czele którego stał najpierw on sam, a następnie książę Szeremetiew. Zyskał również poparcie Cara Mikołaja II, który – podobnie jak w wypadku budowy innych cerkwi prawosławnych dla społeczności rosyjskich za granicą – ogłosił powszechną zbiórkę pieniędzy na potrzeby prac. Działkę budowlaną pod przyszłą cerkiew przekazał inny rosyjski arystokrata, hrabia Talevič. Projekt budynku przygotował architekt rosyjski Aleksy Szczusew, natomiast kierownikiem budowy był architekt włoski Pietro Agosti. Kamień węgielny został położony w listopadzie 1912, zakończenie budowy miało miejsce rok później. Poświęcenie cerkwi mogło się odbyć jednak dopiero w 1922 i od tego momentu są w niej regularnie odprawiane nabożeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz