czwartek, 5 lipca 2012

Mała FatraPocztówka przedstawia widok na Veľký Rozsutec (1610 m n.p.m.) -  jest to szczyt w paśmie Małej Fatry
Krywańskiej.
Mała Fatra (Malá Fatra) to pasmo górskie w północno-zachodniej Słowacji, jedno z piękniejszych w tym kraju.
 Dolina Wagu dzieli to pasmo na dwie części (luczańską i krywańską), różniące się znacznie budową geologiczną. Mała Fatra Luczańska jest niższa, jej najwyższy szczyt to Veľká lúka (1476 m n.p.m.).
 Mała Fatra Krywańska to z kolei góry dolomitowo-wapienne. Ich kulminacją jest szczyt Veľký Kriváň (1709 m n.p.m.) — najwyższy również w całym paśmie Małej Fatry. Krywańska część tych gór jest bardziej atrakcyjna niż luczańska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz