czwartek, 15 września 2011

Niemcy - Dortmund

Kartka z oficjalnej wymiany.

Dortmund znany jest od IX w. miasto zostało po raz pierwszy wspomniane 880  i 885  w dokumentach urzędowych pod nazwą Throtmanni. Była to wówczas niewielka osada karolińska. 
W 1152  Dortmund występuje pod nazwą Tremonia, a w 1222  r. Dortmunde.
W 1220  stał się Wolnym Miastem Rzeszy - jedynie był podporządkowany bezpośrednio cesarzowi.
Od połowy XIV Dortmund był siedzibą związku kupców Westfalii. Wojna trzydziestoletnia  spowodowała upadek jego gospodarki.
Położony w Dolnej Nadrenii - Westfalii Dortmund posiadał status wolnego miasta aż do 1802.
W czasie II wojny światowej około 80% zabudowy legło w gruzach, w tym historyczne centrum.
Po odbudowie i modernizacji miasto stało się ważnym centrum techniki i przemysłu. Jest to również jeden z zielonych miast w Westfalii, znane jest z licznych areałów zieleni i parków których znaczna część powstała na gruzach lub hałdach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz