czwartek, 30 sierpnia 2012

Świdnica


Pocztówka otrzyma w ramach "Spraw komuś uśmiech 2" od Martiny.
Martina uśmiechnęła się do mnie Kościołem Pokoju w Świdnicy.

Świdnicki Kościół Pokoju był jednym z trzech Kościołów pokoju po obiektach w Głogowie i Jaworze, na których budowę zezwolił cesarz Ferdynand III, w dziedzicznych księstwach Habsburgów na Śląsku.
 Pierwsze nabożeństwo w nowym świdnickim kościele odprawiono 24 czerwca 1657r.

Kościół Pokoju wybudowali śląscy ewangelicy - dzięki wstawiennictwu monarchii szwedzkiej katolicki cesarz (rzymski i król Niemiec) Ferdynand, dla zachowania pokoju, zezwolił w swym katolickim kraju wybudować na Śląsku trzy świątynie protestanckie. Miał to być gest tolerancji, ale i tak ustanowiono utrudnienia dla ewangelików.
Ich budowa była ograniczona wieloma warunkami:
  • kościół musiał być lokowany poza murami miasta, oddalony od nich na odległość strzału armatniego,
  • nie mógł mieć dzwonnicy,
  • nie mógł posiadać szkoły parafialnej,
  • nie mógł mieć bryły przypominającej kościół,
  • musiał być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, słomy, piasku, gliny),
  • okres budowy nie mógł przekroczyć 1 roku.
Zabytek ten jest wpisany od 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz