sobota, 8 września 2012

Rosja - Moskwa


Sobór Archangielski (ros. Архангельский собор) lub sobór Michała Archanioła – sobór prawosławny  położony w obrębie murów Kremla, w południowo-wschodnim narożniku Placu Soborowego. Został zbudowany w 1333 przez Iwana Kalitę i przebudowany w latach 1505-1508.
Sobór Archangielski odgrywał szczególną rolę w życiu Rosji carskiej: do XVII odbywały się tam uroczyste nabożeństwa po zwycięskich bitwach, koronacje, śluby i pogrzeby carów. W obiekcie znajdują się łącznie 54 nagrobki władców Rosji i członków ich rodzin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz